O UCZELNI

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją przedstawiamy państwu Uczelnię Medyczną im. Marii Skłodowskiej-Curie, przyjazną studentom i wysoko przez nich ocenianą, która prowadzi studia na kierunkach medycznych na poziomie studiów licencjackich.
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie gwarantuje swoim studentom rzetelne przygotowanie na etapie studiów do wykonywania zawodów medycznych, a zapewnienie to znajduje potwierdzenie w poziomie zadowolenia pracodawców z naszych absolwentów.
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie mając na względzie stałe podnoszenie poziomu kształcenia, realizuje projekty unijne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dzięki którym wypracowuje programy rozwojowe podnoszące jakość kształcenia na kierunkach medycznych, a uczestniczący w projektach studenci zwiększają własne kompetencje zawodowe.
Jesteśmy szkołą nowoczesną i konkurencyjną. Atrakcyjny program kształcenia w UW MSC jest nieustannie konfrontowany z praktyką gospodarczą. Ścisłe i dobre kontakty ze środowiskiem biznesowym, a także ciągłe dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb pracodawców sprawiają, że Uczelnia kształci zgodnie z potrzebami rynku i ułatwia studentom start zawodowy. Jest to niewątpliwie jeden z najistotniejszych mierników wartości studiów w UM MSC.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną w przekonaniu, że wybór Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie przyniesie Państwu osobistą satysfakcję i przyczyni się do zapewnienia konkurencyjnej pozycji zarówno na polskim, jak i europejskim rynku pracy.

Obsługa "cookies" (ciasteczek) Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie