WYDAWNICTWA UCZELNIANE

Zeszyty Naukowe UW MSC

Lista zeszytów

Lista recenzentów artykułów publikowanych w Zeszytach Naukowych Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie

Procedura recenzowania

Zasady przyjmowania i publikowania prac w Zeszytach Naukowych UWMSC

Oświadczenie autora artykułu - skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia należy przesłać wraz z artykułem w wersji elektronicznej na adres zeszytynaukowe@uwmsc.pl oryginał oświadczenia należy wysłać na adres redakcji Zeszytów Naukowych (ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa)

Zespół redakcyjny

Medyczne Zeszyty Naukowe UW MSC

Lista zeszytów

Procedura recenzowania

Zasady przyjmowania i publikowania prac w Medycznych Zeszytach Naukowych UWMSC

Oświadczenie autora artykułu – skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia należy przesłać wraz z artykułem w wersji elektronicznej na adres zeszytynaukowe@uwmsc.pl oryginał oświadczenia należy wysłać na adres redakcji Medycznych Zeszytów Naukowych (ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa)

Zespół redakcyjny